020 71 57348

00 800 24466 247

info@aigon.nl

Orlyplein 85 - 1043 DS Sloterdijk - AMSTERDAM

Directe prijsopgave

Oorzaak van de schade

Hardware error

Deze schade wordt veroorzaakt door het slecht of niet functioneren van een onderdeel van de hardware (motor, elektronica, spoelen,...).

Menselijke fout

Verlies van gegevens door menselijk toedoen, dit kan opzettelijk of per ongeluk gebeuren (formatteren, wissen, systeem blokkering, sabotage,...).

Software error

Soms sturen computerprogramma´s zelf de boel in de war waarbij gegevens verloren gaan. Ook het op onjuiste manier verwijderen of installeren van programma's kan vaak problemen opleveren.

Virus

Een virus kan op verschillende manieren binnen komen en op verschillende manier de opgeslagen data aantasten (Klez.I, Bugbear.B,...).

Natuurrampen

Natuurrampen kunnen ernstig data verlies veroorzaken (overstromingen, brand,...).

AIGON - Data Recovery
Waarom vertrouwen op AIGON?