020 71 57348

00 800 24466 247

info@aigon.nl

Orlyplein 85 - 1043 DS Sloterdijk - AMSTERDAM

Directe prijsopgave

Wetenschappers werken aan optische opslag met honderden lagen

7 april 2009

« Terug naar de lijst

Een onderzoeksteam van de universiteit van Swinburne in Australië werkt aan een methode om de opslagcapaciteit van optische media vele malen te vergroten. De ambitie is een petabyte aan gegevens op een schijfje op te slaan.

In het centrum voor micro-photonics van de Australische universiteit in Swinburne werkt een groep onderzoekers al drie jaar aan een manier om de capaciteit van optische dragers te verveelvoudigen. Hun aanpak is drieledig: naast het inzetten van meerdere lagen om de gegevens op te slaan, willen de Australiërs licht van verschillende golflengtes en gepolariseerd licht gebruiken. Daarmee zouden schijfjes met een capaciteit van een petabyte, ruwweg twintigduizend blu-ray-schijfjes, mogelijk moeten zijn.

De meest voor-de-hand-liggende methode die professor Min Gu en zijn team toepassen, is meerdere lagen gebruiken om de data op weg te schrijven. Deze methode wordt momenteel al op kleinere schaal bij dvd's toegepast: dubbellaagse schijfjes verdubbelen de capaciteit. De wetenschappers gaan echter vele malen verder en zijn er inmiddels al in geslaagd 52 lagen op elkaar te stapelen. Een van de onderzoekers, doctor James Chon, weet te melden dat twee- of driehonderd lagen haalbaar is. Naast de meerlaagsstructuur wil het onderzoeksteam ook nanodeeltjes inzetten om de opslagruimte verder te vergroten.

In de eerste plaats willen de wetenschappers bolvormige nanodeeltjes van halfgeleidermateriaal in de schrijflaag met verschillende driedimensionale structuren gebruiken. Door de variaties in vorm zouden de deeltjes voor verschillende kleuren lichtgevoelig zijn, waardoor binnen één laag meer informatie weggeschreven kan worden door licht van diverse golflengtes te gebruiken. Door metallische koolstof nanobuisjes in te zetten, kunnen de onderzoekers ook van polarisatie gebruik maken: de 60 nanometer grote cnt's zijn gevoelig voor de elektrische velden die door de gebruikte lichtstralen worden opgewekt. Net als magnetische deeltjes zullen de nanobuisjes zich richten naar het elektrisch veld, en derhalve in staat zijn data op te slaan.

Het project aan de universiteit loopt nog twee jaar door voor de ruwweg zes ton die ervoor gereserveerd was, op is. Voor het zover is, moeten nog een aantal problemen opgelost worden: zo is de schrijfsnelheid nog te laag voor commerciële toepassingen. Toch hebben de onderzoekers al een overeenkomst met Samsung getekend en hopen ze binnen tien jaar een product op de markt te brengen. Volgens professor Richard Evans van het project zou de opslagtechnologie in eerste instantie voor medische en militaire toepassingen gebruikt kunnen worden.

Bron: Tweakers - http://tweakers.net/nieuws/52820/
Wetenschappers-werken-aan-optische-opslag-met-honderden-lagen.html

« Terug naar de lijst

AIGON - Data Recovery
Data Recovery services